Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Πρωτ. ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Πρωτ.ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ύδρα 6 Ιουνίου 2011 ΥΔΡΑ 180 40

Άξιότιμον Κύριον Δημήτριον Κατσικάρην Άντιπεριφερειάρχην Νήσων Είς ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέ την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τήν έντονη διαμαρτυρία μου ώς μονίμου κατοίκου της Ύδρας -καί πιστεύω καί όλων των γειτόνων μου- δια τήν κατάσταση πού επικρατεί εδώ καί 6 μήνες τώρα στίς περιοχές «Κιάφα» καί «Καλά πηγάδια» μέ τό άνοιγμα τών δρόμων γιά τήν τοποθέτηση νέων σωλήνων μεταφοράς τοΰ νερού άπό τήν δεξαμενή τού Αγίου Κωνσταντίνου έως τήν κεντρική δεξαμενή στά καλά πηγάδια.

Δέν γνωρίζω πώς ονομάζεται επακριβώς τό έργο, ποίος είναι ό υπεύθυνος εργολάβος κ.λπ. ένα όμως θά ήθελα νά σας πώ: ηώς οι δρόμοι σχίσθηκαν στά δύο,τά σκαλοπάτια - καλντερίμια κακοποιήθηκαν, μαντρότοιχοι γκρεμίστηκαν καί μέχρι σήμερα ουδείς έχει δώσει τήν τελική λύση γιά τήν αποπεράτωση τοϋ έργου!!

Ό δρόμος πρός τήν Κιάφα άπό τά καλά πηγάδια είναι κλειστός καί μετά δυσκολίας όλοι μας ανηφορίζουμε γιά τόν Ί. Ναό τού πολιούχου Αγίου Κωνσταντίνου τού Υδραίου, άλλά καί γιά τά σπίτια τών συμπατριωτών μας.

Ή κατάστασις εΐναι τραγική. Ήδη βρίσκονται επικίνδυνα χαντάκια ανοικτά, όγκοι άπό χώμα, πέτρες, κ.λπ. Κανένας μέχρι σήμερα δέν μας ενημέρωσε γιατί φθάσαμε σέ αυτήν τήν κατάσταση. Έοωτώ: Γιατί βεβιασμένα άνοιξαν δρόμους καί κατέστρεψαν στην κυριολεξία τήν όμορφη γειτονιά τών καλαπηγαδιών; Δέν θά επεκταθώ περισσότερο... Αναμένουμε τήν δίκαιη λύση Απορώ τέλος πώς έσίγησαν φωνές παραγόντων καά μάλιστα εκείνων πού ενδιαφέρονται γιά τό περιβάλλον καί τήν αισθητική τής Ύδρας!

Παρακαλοϋμεν θερμώς νά δώσετε εντολές στους αρμοδίους νά προχωρήσουν εις την ολοκλήρωση τοϋ έργου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση καί σας ευχόμαστε υγεία καί την ευλογία του Θεού στό δύσκολο έργο Σας.

Με εκτίμηση καί αγάπη


Κοινοποίηση:

1) Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας (Νά άναγνωσθή σέ προσεχή συνεδρίαση.)

2) Τοπικές εφημερίδες Ύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου