Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Άρχισαν οι εργασίες ανακατασκευής φθορών λιθόστρωτης επιφάνειας της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Ύδρας
Άρχισαν οι εργασίες ανακατασκευής φθορών λιθόστρωτης επιφάνειας της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Ύδρας. Οι εργασίες ξεκίνησαν (τηρουμένων όλων των προβλεπομένων χρονοβόρων διαδικασιών) , πλησίον του μνημείου με την προτομή του Παύλου Κουντουριώτη στο σημείο όπου είχαν σταματήσει προ μηνών.Ελπίζουμε οτι θα συνεχισθούν υπο την επίβλεψη των αρμοδίων φορέων τηρουμένων των οδηγιών των μελετητών.