Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Σήμερα 18.6.2013 Δημοτικό Συμβούλιο
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ
Κυρία / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 18η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

    1. Έγκριση   έκθεσης  εσόδων  Α΄  τριμήνου  2013.
    2. Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους   
       2013 του  Δημοτικού ΛιμενικούΤαμείου  Ύδρας.

   3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Ύδρας, 
       εν όψει της χρηματοδότησης του για την εκκαθάριση των
       ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους. 
    4. Αίτηση κ. Παντελίνας Κουμαρά για χορήγηση 
        προέγκρισης καταστήματος.
    5. Αίτηση κ. Νικολάου Μαραγκού για χορήγηση 
        προέγκρισης καταστήματος
    6. Αίτηση κ. Σταματίνας Τζίρμπη για χορήγηση 
        προέγκρισης καταστήματος.
    7. Αίτηση  της εταιρείας « Γ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ -
        Η. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ- Γ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» για   
        χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος.
    8. Αίτηση του κ. Ανδρόνικου Γρηγοριάδη  για χορήγηση 
        προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος.
    9. Παροχή  εξουσιοδότησης  για  διενέργεια  δικαστικής   
        πράξης  που αφορά δημοτικό  ακίνητο  ευρισκόμενο 
        στην  περιοχή  πλησίον  της ΑΕΝ.
     
    10. Αίτηση κ. Γαρυφόπουλου Παναγιώτη.
    11. Αίτηση κ. Δημόπουλου Κωνσταντίνου.                            
    12. Αίτηση κ. Μανιάτη    Σταμάτη.
    13. Αίτηση κ. Πνευματικάκη  Ελένης.
    14. Αίτηση κ. Παπαδημητρίου Δημήτρη.
    15. Αίτηση κ. Σαπουνάκη          Σπύρου.
    16. Αίτηση κ. Τζίρμπη                Ευάγγελου.
    17. Αίτηση κ. Σκάλτσα               Ιωάννη.                                   
    18. Αίτηση κ. Κατσή                  Χαράλαμπου.

    Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου